Inkten en verven

Inkten en verven

Plantaardige vetten en vetzuren worden niet alleen gebruikt als grondstof voor alkydharsen maar geven ook een aantal derivaten die gebruikt worden als emulgatoren, dispergeermiddelen , niet-VOC oplosmiddelen, reactieve verdunningsmiddelen en weekmakers . Voor offset inkten bieden wij kosteneffectieve oplosmiddelen en viscositeitsregelaars, voornaamlijk methyl, isopropyl en 2-ethylhexyl esters.

Inkten

Product naamCAS nrProduct familieInformatiePDF
ACIDE 12-HYDROXYSTEARIQUE61790-39-4 , 106-14-9vetzuurmonomeer
ACIDE 2-ÉTHYLHEXANOIQUE149-57-5vetzuurmonomeer
COCOATE C8-C18 DE 2-ÉTHYLHEXYLE92044-87-6vetzuuresteroplosmiddel , non VOC , plantaardige
LAURATE DE 2-ÉTHYLHEXYLE20292-08-4vetzuuresteroplosmiddel , non VOC , plantaardige
ALKYL POLYGLUCOSIDES C8-C1068515-73-1Alkylpolyglycosideemulgator 100 % plantaardig
ALKYL POLYGLUCOSIDES C8-C14110615-47-9, 68515-73-1Alkylpolyglycosideemulgator 100 % plantaardig
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 11 EO61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 18 EO61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN 1ERE PRESSION8001-79-4olie - plantaardig
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 2,5 EO61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 200 EO61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 25 EO61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 33 EO61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 40 EO 80%61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN SOUFFLÉE 30 P68187-84-8olie - plantaardig
HUILE DE RICIN DESHYDRATÉE64147-40-6olie - plantaardig
HUILE DE RICIN HYDROGÉNÉE8001-78-3olie - plantaardigwas
HUILE DE RICIN HYDROGÉNÉE 40 EO61788-85-0ethoxylaatniet-ionische emulgator
ESTERS MÉTHYLIQUES DE RICIN ND269-908-4 ,205-472-3vetzuurestersolvent
ALCOOL CÉTOSTÉARYLIQUE 30/7067762-27-0vetalcoholwas
AMINE DE COCO 15 EO61791-14-8ethoxylaatniet-ionische emulgator
DIÉTHANOLAMIDE DE COCO931-329-6 , 268-935-9 , 232-483-0 , 271-657-0stikstofderivaatniet-ionische emulgator
ACIDES GRAS DE COCO 12-1890990-15-1vetzuurmonomeer voor alkydharsen
ACIDES GRAS DE COCO C8-1867701-05-7vetzuurmonomeer voor alkydharsen
MONOÉTHANOLAMIDE DE COCO68140-00-1stikstofderivaatniet-ionische emulgator
HUILE DE COCO HYDROGÉNÉE 32-3484836-98-6olie - plantaardig
HUILE DE COCO RAFFINÉE8001-31-8olie - plantaardig
DIPENTÈNE138-86-3diversensolvent
TERPÈNE D'ORANGE8028-48-6diversensolvent
DIOCTYL SULFOSUCCINATE DE SOLDIUM 60%577-11-7sulfaten en sulfonatenanionische emulgator
ALCOOL GRAS C18 10 EO9005-00-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
VETALCOHOL C18 2 EO9005-00-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
VETALCOHOL C18 40 EO9005-00-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C10 + 5 EO61827-42-7ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C10 + 7 EO61827-42-7ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C10 + 8 EO61827-42-7ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C12-C14 + 11 EO 85%68439-50-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C12-C14 + 2 EO68439-50-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C12-C14 + 4 EO68439-50-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C12-C14 + 7 EO 90%68439-50-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C12-C14 + 7 EO68439-50-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C12-C15 + 5 EOethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C13-C15 + 11 EO64425-86-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C13-C15 + 3 EO64425-86-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C13-C15 + 7 EO64425-86-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 11 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 20 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 20 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 25 EO ÉCAILLES68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 25 EO POWDER68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 5 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 50 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOL GRAS C16-C18 10 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOL GRAS C16-C18 10 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C9-C11 + 1 EOethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C9-C11 + 4 EO160875-66-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C9-C11 + 6 EO160875-66-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C9-C11 + 8 EO160875-66-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C9-C11 + 8 EO 90%160875-66-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 10 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 12 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 2 EO9005-00-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 3 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 5 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 7 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 8 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 8 EO 20%69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 8 EO 90%69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 20 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
GLYCÉRINE 99,5%56-81-5polyolmonomeer
GLYCÉROL FORMAL4740-78-7 , 5464-28-8diversensolvent
MONOCAPRYLATE-CAPRATE DE GLYCÉROL91052-46-9vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOLAURATE DE GLYCÉROL 90%142-18-7vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOOLÉATE DE GLYCÉROL P25496-72-4vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOSTÉARATE DE GLYCÉROL 40%85251-77-0vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOSTÉARATE DE GLYCÉROL 90%123-94-4vetzuuresterniet-ionische emulgator
TRICAPRYLATE-CAPRATE DE GLYCÉROL73398-61-5drager
TRIOLÉATE DE GLYCÉROL67701-30-8vetzuuresterdrager
HUILE DE PALME HYDROGÉNÉE 58 °C68002-71-1 , 555-43-1vetzuuresterwas
HUILE DE PÉPIN DE RAISON85594-37-2 ,84929-27-1 ,8024-22-4olie - plantaardigdrogende olie
HELIWET APG68515-73-1Alkylpolyglycosideniet-ionische emulgator
HELIWET FA 10/861827-42-7ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE CHANVRE8016-24-8olie - plantaardigdrogende olie
LAURATE D'ISOPROPYLE10233-13-3vetzuurestersolvent
LANOLINE 30 EO61790-81-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
LANOLINE 75 EO61790-81-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ACIDE LAURIQUE 98%143-07-7vetzuurmonomeer- ( monocarbonzuur )
SUPERAMIDE LD120-40-1stikstofderivaatniet-ionische emulgator , monomeer ( diol )
ACIDE LINOLEIQUE79050-23-0vetzuurmonomeer ( monocarbonzuur )
ACIDES GRAS DE LIN68424-45-3vetzuurmonomeer ( monocarbonzuur )
ESTER ISOTRIDÉCYLIQUE DE LIN85116-88-7vetzuuresterbescherming van het hout
ESTERS MÉTHYLIQUES DE LIN91051-16-0vetzuuresterreactieve verdunner , bescherming van het hout
HUILE DE LIN CUITE8001-26-1olie - plantaardigdrogende olie
HUILE DE LIN RAFFINÉE8001-26-1olie - plantaardigdrogende olie
HUILE DE LIN VIERGE8001-26-1olie - plantaardigdrogende olie
CAPRYLATE-CAPRATE DE MÉTHYLE287-636-4vetzuurestersolvent
COCOATE DE MÉTHYLE61788-59-8vetzuurestersolvent
ESTERS MÉTHYLIQUES C12-C18308065-15-8vetzuurestersolvent
ESTERS MÉTHYLIQUES C16-C1867762-38-3vetzuurestersolvent
LAURATE DE MÉTHYLE111-82-0vetzuurestersolvent
LINOLÉATE DE MÉTHYLE67762-38-3vetzuuresterreactief verdunningsmiddel
OLÉATE DE MÉTHYLE67762-38-3vetzuurestersolvent
CIRE D'ESTERS MONTANIQUESwaswas
NONYLPHÉNOL 100 EO68412-54-4ethoxylaatniet-ionische emulgator
NONYLPHÉNOL 12 EO68412-54-4ethoxylaatniet-ionische emulgator
NONYLPHÉNOL 4 EO68412-54-4ethoxylaatniet-ionische emulgator
NONYLPHÉNOL 6 EO68412-54-4ethoxylaatniet-ionische emulgator
NONYLPHÉNOL 7 EO68412-54-4ethoxylaatniet-ionische emulgator
NONYLPHÉNOL 8 EO68412-54-4ethoxylaatniet-ionische emulgator
NONYLPHÉNOL 9 EO68412-54-4ethoxylaatniet-ionische emulgator
DIÉTHANOLAMIDE OLÉIQUE68603-38-3stikstofderivaatniet-ionische emulgator , monomeer ( diol
OLÉINE N67701-08-0vetzuurmonomeer- ( monocarbonzuur )
ALCOOL OLÉOCÉTYLIQUE 50/50 10 EO9004-98-2ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOL OLÉOCÉTYLIQUE 70/75 + 2 OE68920-66-1 , 9004-98-2ethoxylaatniet-ionische emulgator
AMINE OLÉIQUE 2 EO13127-82-7ethoxylaatniet-ionische emulgator
AMINE OLÉIQUE 6 EO13127-82-7ethoxylaatniet-ionische emulgator
TERPÈNE D'ORANGE8028-48-6diversensolvent
HUILE DE PALMISTE RAFFINÉE8023-79-8olie - plantaardig
HUILE DE PALME RAFFINÉE8002-75-3olie - plantaardig
PARAFFINE 54/568002-74-2 , 64742-51-4waswas
PEG 100025322-68-3polyolpolyol
PEG 150025322-68-3polyolpolyol
PEG 20025322-68-3polyolpolyol
MONOOLÉATE DE PEG 200 N9004-96-0vetzuuresterniet-ionische emulgator
PEG 30025322-68-3polyolpolyol
DIOLÉATE DE PEG 300 N9004-96-0vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOOLÉATE DE PEG 300 N9004-96-0vetzuuresterniet-ionische emulgator
PEG 40025322-68-3polyolpolyol
DIOLÉATE DE PEG 400 N29005-07-6vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOCOCOATE DE PEG 40061791-29-5vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOLAURATE DE PEG 4009004-81-3vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONO-OLÉATE DE PEG 400 N9004-96-0vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONORICONOLÉATE DE PEG 4009004-97-1vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOSTÉARATE DE PEG 4009004-99-3vetzuuresterniet-ionische emulgator
PEG 400025322-68-3polyolpolyol
PEG 60025322-68-3polyolpolyol
DIOLÉATE DE PEG 600 N7/6/9005vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONO-OLÉATE DE PEG 6009004-96-0vetzuuresterniet-ionische emulgator
PEG 6000 ÉCAILLES25322-68-3polyolpolyol
PEG 6000 FP25322-68-3polyolpolyol
ACIDE PÉLARGONIQUE112-05-0vetzuurmonomeer ( monocarbonzuur )
MONOOLÉATE DE PENTAÉRYTHRITOL85711-45-1vetzuuresterniet-ionische emulgator
HUILE DE PIN 70%olie - plantaardig
OLÉATE DE POLYGLYCÉROL9007-48-1vetzuuresterniet-ionische emulgator
PGPRvetzuuresterniet-ionische emulgator
STÉARATE DE POLYGLYCÉROL79777-30-3vetzuuresterniet-ionische emulgator
POLYGLYCÉROL-325618-55-7polyolpolyol
POLYGLYCÉROL-425618-55-7polyolpolyol
CAPRATE DE POLYGLYCÉROL-4160391-93-5vetzuuresterpolyol
POLYSORBATE 209005-64-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
POLYSORBATE 409005-67-8vetzuuresterniet-ionische emulgator
POLYSORBATE 609005-67-8vetzuuresterniet-ionische emulgator
POLYSORBATE 809005-65-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
POLYSORBATE 859005-70-3vetzuuresterniet-ionische emulgator
PPG 200025322-69-4polyolpolyol
DIOLÉATE DE PPG 2000 N26571-49-3vetzuuresterniet-ionische emulgator
PROPYLÈNE GLYCOL57-55-6polyolpolyol
PTSA104-15-4diversenkatalysator voor verestering
ACIDES GRAS DE COLZA67701-06-8vetzuurmonomeer ( monocarbonzuur )
HUILE DE COLZA SOUFFLÉE 35 P8002-13-9olie - plantaardig
HUILE DE COLZA RAFFINÉE8002-13-9olie - plantaardig
HUILE DE CARTHAME RAFFINÉE8001-23-8olie - plantaardig
HUILE DE SILICONE 10063148-62-9olie - minerale & silicone
HUILE DE SILICONE 100063148-62-9olie - minerale & silicone
HUILE DE SILICONE 35063148-62-9olie - minerale & silicone
MONOLAURATE DE SORBITAN1338-39-2vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOLAURATE DE SORBITAN 20 EO9005-64-5vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOOLÉATE DE SORBITAN N85186-88-5vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOOLÉATE DE SORBITAN 10 EO9005-65-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
MONOOLÉATE DE SORBITAN 20EO9005-65-6vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOPALMITATE DE SORBITAN26266-57-9vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOSTÉARATE DE SORBITAN1338-41-6vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOSTÉARATE DE SORBITAN 20 EO9005-67-8vetzuuresterniet-ionische emulgator
MONOOLÉATE DE SORBITAN T85186-88-5vetzuuresterniet-ionische emulgator
SESQUIOLÉATE SORBITAN8007-43-0vetzuuresterniet-ionische emulgator
TRIOLÉATE DE SORBITAN N26266-58-0vetzuuresterniet-ionische emulgator
TRIOLÉATE DE SORBITAN 20 EO9005-70-3vetzuuresterniet-ionische emulgator
TRISTÉARATE DE SORBITAN26658-19-5vetzuuresterniet-ionische emulgator
ACIDES GRAS DE SOJA68308-53-2vetzuurmonomeer ( monocarbonzuur )
LECITHINE DE SOJA NON GMO8002-43-5diversenniet-ionische emulgator
LECITHINE DE SOJA FLUIDE SB8002-43-5diversenniet-ionische emulgator
ESTERS MÉTHYLIQUES DE SOJAvetzuurestersolvent
HUILE DE SOJA RAFFINÉE8001-22-7olie - plantaardigsemi drogende olie
STANDOLIE 30 P8001-26-1olie - plantaardig
STANDOLIE 6 P8001-26-1olie - plantaardig
STANDOLIE 60 P8001-26-1olie - plantaardig
ACIDE STÉARIQUE 100 EO9004-99-3vetzuuresterniet-ionische emulgator
ACIDE STÉARIQUE 1855 BEADS67701-03-5vetzuurmonomeer ( monocarbonzuur )
ACIDE STÉARIQUE 40 EO9004-99-3vetzuuresterniet-ionische emulgator
ACIDES GRAS DE DE TALL 1061790-12-3vetzuurmonomeer ( monocarbonzuur )
ACIDES GRAS DE DE TALL 20/258002-26-4vetzuurmonomeer ( monocarbonzuur )
ACIDES GRAS DE DE TALL 25/308002-26-4vetzuurmonomeer ( monocarbonzuur )
ACIDES GRAS DE TALL N61790-12-3vetzuurmonomeer ( monocarbonzuur )
ESTERS MÉTHYLIQUES DE TALLvetzuuresterreactief verdunningsmiddel
AMINE DE SUIF 2 EO61791-44-4ethoxylaatniet-ionische emulgator
AMINE DE SUIF 8 EO61791-44-4ethoxylaatniet-ionische emulgator
AMINE DE SUIF 15 EO61791-44-4ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE TECKolie - plantaardigbescherming van het hout
TRIACEÉTINE102-76-1vetzuuresterdrager
HUILE DE BOIS DE CHINE8001-20-5olie - plantaardigdrogende olie
ESTERS MÉTHYLIQUES D'HUILE DE BOIS DE CHINEvetzuuresterreactief verdunningsmiddel
TÉRÉBENTHINE8006-64-2diversensolvent
HUILE DE PARAFFINE LÉGÈRE8042-47-5olie - minerale & silicone