LandbouwchemicaliŽn

LandbouwchemicaliŽn

Oleochemische derivaten zijn aanwizig in de meeste phytophamaceutische formulaties als emulgator, dispergeermiddel, oplosmiddel, draagmiddel, bevochtiger of uitvloeier. Naast de technische eigenschappen bieden deze producten mens en milieuvriendelijke eigenschappen.

LandbouwchemicaliŽn

Product naamCAS nrProduct familieInformatiePDF
ACIDE 12-HYDROXYSTEARIQUE61790-39-4 , 106-14-9vetzuur
ACIDE 2-ÉTHYLHEXANOIQUE149-57-5vetzuur
COCOATE C8-C18 DE 2-ÉTHYLHEXYLE92044-87-6vetzuuresteroplosmiddel , adjuvent , drager
LAURATE DE 2-ÉTHYLHEXYLE20292-08-4vetzuuresteroplosmiddel , adjuvent , drager
SULFATE DE 2-ETHYLHEXYLE126-92-1sulfaten en sulfonatenanionische oppervlakteactieve
ALKYL BENZÈNE SULFONATE 85536-14-7 , 27176-87-0sulfaten en sulfonatenanionische oppervlakteactieve
ALKYL POLYGLUCOSIDES C8-C1068515-73-1Alkylpolyglycosideniet-ionische oppervlakteactieve
ALKYL POLYGLUCOSIDES C8-C14110615-47-9, 68515-73-1Alkylpolyglycosideniet-ionische oppervlakteactieve
HELIQUAT BAC 5068424-85-1stikstofderivaatkationische oppervlakteactieve stof
ALKYLIMINOPROPIONATE305-318-6stikstofderivaathydrotroop , amfotere oppervlakteactieve
SULFONATE D'ALPHA-OLÉFINE270-407-8 , 68439-57-6sulfaten en sulfonatenanionische oppervlakteactieve
HELIQUAT BAC 5068424-85-1stikstofderivaatkationische oppervlakteactieve stof , hydrotroop , schuimversterker
OLÉATE DE BUTYLE N284-863-0vetzuuresteroplosmiddel , adjuvent , drager
STÉARATE DE CALCIUM85251-71-4zeepantiklontermiddel
CARBOMER 9409003-01-4diversenviscositeitsverhoger
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 11 EO61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 18 EO61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN 1ERE PRESSION8001-79-4olie - plantaardigdrager
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 2,5 EO61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 200 EO61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 25 EO61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 33 EO61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN ÉTHOXYLÉE 40 EO 80%61791-12-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
HUILE DE RICIN HYDROGÉNÉE8001-78-3olie - plantaardigwas
HUILE DE RICIN HYDROGÉNÉE 40 EO61788-85-0ethoxylaatniet-ionische emulgator
ESTERS MÉTHYLIQUES DE RICIN ND269-908-4 ,205-472-3vetzuuresteroplosmiddel, draagstof
ALCOOL CÉTOSTÉARYLIQUE 30/7067762-27-0vetalcoholwas
DIÉTHANOLAMIDE DE COCO931-329-6 , 268-935-9 , 232-483-0 , 271-657-0stikstofderivaatniet-ionische emulgator
ACIDES GRAS DE COCO 12-1890990-15-1vetzuur
ACIDES GRAS DE COCO C8-1867701-05-7vetzuur
DIPENTÈNE138-86-3diversenoplosmiddel , geur
ACIDE SULFONIQUE85536-14-7 , 27176-87-0sulfaten en sulfonatenanionische oppervlakteactieve
DIOCTYL SULFOSUCCINATE DE SOLDIUM 60%577-11-7sulfaten en sulfonatenanionische oppervlakteactieve
ACIDE PENTA-ACÉTIQUE DIIÉTHYLÈNE TRIAMINE SEL DE PENTASODIUM140-01-2stikstofderivaatchelaatvormer
ACIDE TÉTRA-ACÉTIQUE D'IÉTHYLÈNE DIAMINE SEL DISODIQUE139-33-3stikstofderivaatchelaatvormer
ACIDE TÉTRA-ACÉTIQUE D'IÉTHYLÈNE DIAMINE SEL TÉTRASODIQUE64-02-8stikstofderivaatchelaatvormer
ACIDE TÉTRA-ACÉTIQUE D'IÉTHYLÈNE DIAMINE SEL TÉTRASODIQUE64-02-8stikstofderivaatchelaatvormer
ACIDE ÉRUCIQUE 90%112-86-7vetzuur
OLÉATE D'ÉTHYLE111-62-6vetzuuresteroplosmiddel , adjuvent
ALCOOL GRAS C18 10 EO9005-00-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
VETALCOHOL C18 2 EO9005-00-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
VETALCOHOL C18 40 EO9005-00-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C10 + 5 EO61827-42-7ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C10 + 7 EO61827-42-7ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C10 + 8 EO61827-42-7ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C12-C14 + 11 EO 85%68439-50-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C12-C14 + 2 EO68439-50-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C12-C14 + 4 EO68439-50-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C12-C14 + 7 EO 90%68439-50-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C12-C14 + 7 EO68439-50-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C12-C15 + 5 EOethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C13-C15 + 11 EO64425-86-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C13-C15 + 3 EO64425-86-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C13-C15 + 7 EO64425-86-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 11 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 20 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 20 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 25 EO ÉCAILLES68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 25 EO POWDER68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 5 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C16-C18 + 50 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOL GRAS C16-C18 10 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOL GRAS C16-C18 10 EO68439-49-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C9-C11 + 1 EOethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C9-C11 + 4 EO160875-66-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C9-C11 + 6 EO160875-66-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C9-C11 + 8 EO160875-66-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS C9-C11 + 8 EO 90%160875-66-1ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 10 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 12 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 2 EO9005-00-9ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 3 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 5 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 7 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 8 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 8 EO 20%69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 8 EO 90%69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
ALCOOLS GRAS ISO-C13 + 20 EO69011-36-5ethoxylaatniet-ionische emulgator
TRICAPRYLATE-CAPRATE DE GLYCÉROL73398-61-5drager
HUILE DE PALME HYDROGÉNÉE 58 °C68002-71-1 , 555-43-1vetzuuresterwas
HELIMUL SBBLformuleringmengsel voor micro-emulsies
HELIWET APG68515-73-1Alkylpolyglycosideniet-ionische emulgator
HELIWET FA 10/861827-42-7ethoxylaatniet-ionische emulgator
HELOXYL SBBTformuleringemulgator ontworpen om micro-emulsies te formuleren op basis van oplosmiddelen
LAURATE D'ISOPROPYLE10233-13-3vetzuurestersolvent
LANOLINE 30 EO61790-81-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
LANOLINE 75 EO61790-81-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
LANOLINE 75 EO - 50%61790-81-6ethoxylaatniet-ionische emulgator
LAURYLETHER SULFATE DE MAGNESIUM68891-38-3sulfaten en sulfonatenanionische oppervlakteactieve
STÉARATE DE MAGNESIUM91031-63-9 (557-04-0)zeeptablettering middel, antiklontermiddel
OLÉATE DE MÉTHYLE67762-38-3vetzuuresteruitvloeier , oplosmiddel, drager
ACIDE MYRISTIQUE544-63-8vetzuur
DIÉTHANOLAMIDE OLÉIQUE68603-38-3stikstofderivaatniet-ionische emulgator
PEG 6000 FP25322-68-3polyolbevochtiger
ACIDE PÉLARGONIQUE112-05-0vetzuur
MONOOLÉATE DE PENTAÉRYTHRITOL85711-45-1vetzuuresteremulgator
HUILE DE PIN 70%olie - plantaardigcfr literatuur over biociden effecten
HUILE DE PIN 90%8000-41-7olie - plantaardigcfr literatuur over biociden effecten
GOUDRON DE PIN TECHNIQUE8011-48-1olie - plantaardig
CAPRYLATE DE POLYGLYCÉROLvetzuuresteremulgator
OLÉATE DE POLYGLYCÉROL9007-48-1vetzuuresteremulgator
PGPRvetzuuresteremulgator
STÉARATE DE POLYGLYCÉROL79777-30-3vetzuuresteremulgator
CAPRATE DE POLYGLYCÉROL-4160391-93-5vetzuuresteremulgator
POLYSORBATE 209005-64-5ethoxylaatemulgator
POLYSORBATE 409005-67-8vetzuuresteremulgator
POLYSORBATE 609005-67-8vetzuuresteremulgator
POLYSORBATE 809005-65-6ethoxylaatemulgator
POLYSORBATE 859005-70-3vetzuuresteremulgator
PPG 200025322-69-4polyol
DIOLÉATE DE PPG 2000 N26571-49-3vetzuurester
PROPYLÈNE GLYCOL57-55-6polyolantivries, bevochtiger
DIOLÉATE DE PROPYLÈNE GLYCOL105-62-4vetzuuresterdrager
MONOOLÉATE DE PROPYLÈNE GLYCOL1330-80-9vetzuuresteremulgator
ACIDES GRAS DE COLZA67701-06-8vetzuur
HUILE DE COLZA RAFFINÉE8002-13-9olie - plantaardigdrager
ACIDE RICINOLÉIQUE61789-44-4vetzuur
CUMÈNESULFONATE DE SOUDE 40%28348-53-0sulfaten en sulfonatenhydrotrope
DOCUSATE DE SODIUM577-11-7sulfaten en sulfonatenanionische oppervlakteactieve
LAURETH SULFATE DE SODIUM 28%68891-38-3sulfaten en sulfonatenanionische oppervlakteactieve
LAURETH SULFATE DE SODIUM 70%68891-38-3sulfaten en sulfonatenanionische oppervlakteactieve
SODIUM AMPHOACÉTATE DE LAURYLE238-305-8diversenanionische oppervlakteactieve
SULFORICINOLÉATE DE SOUDE 50%68187-76-8sulfaten en sulfonatenhydrotrope
XYLÈNE SULFONATE DE SOUDE1300-72-7sulfaten en sulfonatenhydrotrope
MONOLAURATE DE SORBITAN1338-39-2vetzuuresteremulgator
MONOLAURATE DE SORBITAN 20 EO9005-64-5vetzuuresteremulgator , surfactant
MONOOLÉATE DE SORBITAN N85186-88-5vetzuuresteremulgator
MONOOLÉATE DE SORBITAN 10 EO9005-65-6ethoxylaatemulgator
MONOOLÉATE DE SORBITAN 20EO9005-65-6vetzuuresteremulgator
MONOPALMITATE DE SORBITAN26266-57-9vetzuuresteremulgator
MONOSTÉARATE DE SORBITAN1338-41-6vetzuuresteremulgator
MONOSTÉARATE DE SORBITAN 20 EO9005-67-8vetzuuresteremulgator
SESQUIOLÉATE SORBITAN8007-43-0vetzuuresteremulgator
TRIOLÉATE DE SORBITAN N26266-58-0vetzuuresteremulgator
TRIOLÉATE DE SORBITAN 20 EO9005-70-3vetzuuresteremulgator
TRISTÉARATE DE SORBITAN26658-19-5vetzuuresteremulgator
SORBITOL 70% NC50-70-4polyolbevochtiger
ACIDES GRAS DE SOJA68308-53-2vetzuur
LECITHINE DE SOJA FLUIDE SB8002-43-5diversenemulgator
ESTERS MÉTHYLIQUES DE SOJAvetzuuresteruitvloeier , drager , oplosmiddel
HUILE DE SOJA HYDROGÉNÉE8016-70-4olie - plantaardigwas
HUILE DE SOJA RAFFINÉE8001-22-7olie - plantaardigdrager
ACIDE STÉARIQUE 100 EO9004-99-3vetzuuresterniet-ionische emulgator
ACIDE STÉARIQUE 1855 BEADS67701-03-5vetzuur
ACIDE STÉARIQUE 189857-11-4vetzuur
ACIDE STÉARIQUE 40 EO9004-99-3vetzuuresterniet-ionische emulgator
ACIDE SULFONIQUE85536-14-7 , 27176-87-0sulfaten en sulfonatenanionische oppervlakteactieve
SEL D'ACIDE SULFONIQUE ET DE TRIETHANOLAMINE27323-41-7stikstofderivaatanionische oppervlakteactieve
TOURNESOL OLÉIQUE8001-21-6olie - plantaardigdrager
HUILE DE TOURNESOL RAFFINÉE8001-21-6olie - plantaardigdrager
ACIDES GRAS DE DE TALL 25/308002-26-4vetzuur
ACIDES GRAS DE TALL N61790-12-3vetzuur
ACIDES GRAS DE SUIF67701-06-8vetzuur
AMINE DE SUIF 2 EO61791-44-4ethoxylaatniet-ionische oppervlakteactieve
AMINE DE SUIF 8 EO61791-44-4ethoxylaatniet-ionische oppervlakteactieve
AMINE DE SUIF 15 EO61791-44-4ethoxylaatniet-ionische oppervlakteactieve
TRIACEÉTINE102-76-1vetzuuresterdrager , oplosmiddel
TRIÉTHANOLAMINE 85%102-71-6 , 111-42-2stikstofderivaatsurfactant bij neutralisatie met zuren zoals sulfonzuur
TRIÉTHANOLAMINE 99%102-71-6stikstofderivaatsurfactant bij neutralisatie met zuren zoals sulfonzuur
ALKBENZÈNESULFONATE DE TRIETHANOLAMINE 50%27323-41-7stikstofderivaatanionische oppervlakteactieve
MONOOLÉATE DE TRIÉTHYLENE GLYCOL91031-77-5vetzuuresteremulgator
HUILE DE PARAFFINE LOURDE8042-47-5olie - minerale & siliconedrager
HUILE DE PARAFFINE LÉGÈRE8042-47-5olie - minerale & siliconedrager
HUILE DE PARAFFINE MOYENNE8042-47-5olie - minerale & siliconedrager